Regiomarketing

Nuchterheid is een vaak genoemde, en geroemde, eigenschap van de bewoners van Noord-Holland Noord. De keerzijde is dat regio vaak bescheiden is over de eigen kwaliteiten. Lees hieronder meer over wat regiomarketing voor de regio kan betekenen.

Noord-Holland Noord

Noord-Holland Noord heeft veel te bieden, voor Nederland, voor Europa en zelfs mondiaal. Denk maar eens aan de zaadveredeling in Seed Valley, ongeëvenaard in de wereld. Of het gerenommeerde ECN in Petten, een van topcentra voor nieuwe energie-ontwikkeling. NHN brengt die kant van Noord-Holland Noord voor het voetlicht, met al zijn mogelijkheden om te wonen, te werken en te recreëren. Een regio met een karakteristiek, sterk en innovatief bedrijfsleven. En een jonge, hoogopgeleide bevolking, en dat alles op een steenworp afstand van Amsterdam en Schiphol.

Regiomarketing als tool voor acquisitie

Acquisitie maakt ook deel uit van de regiomarketing en richt zich op het aantrekken van nieuwe vestigingen van nationale en multinationale bedrijven in Noord-Holland Noord.

Ook hier geldt dat lange adem vereist is: een bedrijf vestigt zich niet zomaar in een regio. In 2016 vergroot het Ontwikkelingsbedrijf zijn inspanningen om buiten de landsgrenzen de mogelijkheden van Noord-Holland Noord te presenteren. Dat gebeurt onder meer op missies en internationale conferenties, zowel in de eigen regio als in het buitenland.

Related