NHNEXT

De continuïteit van een bedrijf, vereniging of stichting hangt meer dan ooit af van het adaptief vermogen van de organisatie. NHNEXT verleend toegang tot relevante, actuele en inspirerende informatie die daarbij cruciaal is.

WHAT'S NEXT?

Ondernemingen hebben nu – en voorlopig – te maken met een nieuwe realiteit waarbinnen zij moeten opereren. De continuïteit van een bedrijf, vereniging of stichting hangt meer dan ooit af van het adaptief vermogen van de organisatie. De toegang tot relevante, actuele en inspirerende informatie is daarbij cruciaal. Vanuit die gedachte is het regionaal inspiratieplatform NHNEXT ontstaan. NHNEXT is een initiatief van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord in samenwerking met regionale kennispartners.